KEP
(Kayıtlı Elektronik Posta)

Şirket çalışanlarına ücret bordroları dahil tüm evrakları KEP üzerinden yasal geçerli ve güvenli bir şekilde elektronik ortamda iletildiği bir sistemdir.

İnsan Kaynakları süreçleri içindeki tüm işveren ve çalışan arasındaki yazılı iletişimin tamamı KEP kullanımı ile yasal bağlamda ve hukuki kanıt güvencesi ile yapılabilmektedir.

KEP İK kurum ile çalışanları arasında;

Bordro,
Sözleşme,
Savunma talepleri, ihtarlar,
Maaş artışı / Prim ödemesi bildirimleri,
Yıllık izin kullanımı talepleri,
Mazeret izni kullanımı,
Atama/Görevlendirme yazıları,
Hedef ve Performans değerlendirme gibi tüm resmi bildirimleri tek tuşla gönderir.
Bildirimleri hızlı, güvenli ve hukuki olarak geçerli olacak şekilde yapılır ve bu belgelerin arşivlenmesi gibi ek iş yükünü de ortadan kaldırır. 

Takip Kolaylığı

Bordro, sözleşme, savunma talepleri, ihtar, maaş artışı, prim ödemesi, yıllık izin kullanımı süreçlerini işlemeyi ve takip etmeyi kolaylaştırır.

Tasarruf

Evrakların çıktı olarak ulaştırma noktasında lojistik maliyetlerden kurtulmayı ve zaman tasarrufu sağlar.

Doğa Dostu

Dijital ortamda yapılan evrak paylaşımları yeşili korumayı mümkün kılar.

Esnek Çalışma

Zamana ve mekana daha az bağlılığa ihtiyaç duyduğu için esnek çalışma imkanı sunar.

Güvenlik

Bildirimleri hızlı, güvenli ve hukuki geçerliği olacak şekilde yapar ve ayrıca belgelerin arşivlenmesi gibi ek iş yükünü ortadan kaldırır.