Gelişmeleri
Takip Edin

Ücretlerden İstisna Edilecek Gelir Vergisi Tebliği Taslağı Yayınlandı

Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık
brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi
düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerinin istisna edilmesine
ilişkin açıklamalar ile aynı Kanunla yürürlükten kaldırılan Gelir Vergisi
Kanununun 64 üncü maddesi kapsamında bulunan diğer ücretlilerin durumuna
yönelik hazırlanan Tebliğ Taslağının geliştirilmesine yönelik görüş ve
önerilerinizi, 03/01/2022 tarihine kadar mimren@gelirler.gov.tr e-posta
adresine iletilebileceği belirtilmiştir.

Tebliğ taslağı ile tüm çalışanların ücretlerinden kesilen gelir vergisinden,
asgari ücret üzerinden hesaplanan istisna tutarları belirtilmiştir. Bu tutarlar
çalıştığı döneme göre değişen aylık 638.01 ile 850.68 TL’dir.

319 seri no’lu gelir vergisi tebliği taslağına ulaşmak için tıklayınız.