Gelişmeleri
Takip Edin

01.01.2022 – 30.06.2022 Kıdem Tazminatı Tavanı 10.596,74 TL

2022 yılı ilk 6 ay için maaş katsayıları genelgesi yayımlandı. Genelge, 2022 yılı Ocak ayı itibariyle uygulanacak. Genelgede aylık katsayı, memuriyet taban aylık katsayısı, yan ödeme katsayıları yer alıyor.

İlgili genelge için tıklayınız.