Gelişmeleri
Takip Edin

2022/Ocak Ayına İlişkin Cari Ay Prim Borçlarının Ödeme Süresi Hakkında Duyuru

Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin yasal verilme süresinin son günü olan 26/02/2022 tarihinin hafta sonuna denk gelmesi ve belge verme son günü ile oluşan tahakkukların yasal ödeme sürelerinin aynı günde birleşmesi nedeniyle işverenlerin mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme tarihi 28/2/2022 olan 2022/Ocak ayına ilişkin cari ay prim borçlarının son ödeme tarihi 03/03/2022 tarihi gün sonuna […]

Devamını Oku
Ücret İstisnasına İlişkin Düzenleme

Memur ve işçi ücretlerinde istisnalara ilişkin düzenlemeleri açıklayan Gelir Vergisi Tebliği yayımlandı. İlgili genelge için tıklayınız.

Devamını Oku
Kıdem Tazminatı Tavan Değişikliği

Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün 22.01.2022 sayılı Genelgesiyle; 01.01.2022 ila 30.06.2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Kıdem Tazminatı Tavanı 10.848,59 TL olarak değişmiştir. İlgili genelge için tıklayınız.

Devamını Oku
Aralık 2021 Dönemine Ait Beyanname ve Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı 25/01/2022 Sirküleriyle; Mükellefler tarafından, 26 Ocak 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Ocak 2022 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Devamını Oku
01.01.2022 – 30.06.2022 Kıdem Tazminatı Tavanı 10.596,74 TL

2022 yılı ilk 6 ay için maaş katsayıları genelgesi yayımlandı. Genelge, 2022 yılı Ocak ayı itibariyle uygulanacak. Genelgede aylık katsayı, memuriyet taban aylık katsayısı, yan ödeme katsayıları yer alıyor. İlgili genelge için tıklayınız.

Devamını Oku
Ücretlerden İstisna Edilecek Gelir Vergisi Tebliği Taslağı Yayınlandı

Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylıkbrüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primidüşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerinin istisna edilmesineilişkin açıklamalar ile aynı Kanunla yürürlükten kaldırılan Gelir VergisiKanununun 64 üncü maddesi kapsamında bulunan diğer ücretlilerin durumunayönelik hazırlanan Tebliğ Taslağının geliştirilmesine yönelik görüş veönerilerinizi, 03/01/2022 tarihine kadar mimren@gelirler.gov.tr […]

Devamını Oku