Mail Onay

Mail Onay

Sistemler üzerinden takip edilen iş süreçlerini onaya sunmak ve onay almak, iş akışlarını sekteye uğratan ve zaman kaybettiren noktalardan biridir. Onayların sistem üzerinden sunulması ve alınması, iş süreçlerinin hızlı ilerlemesinin önüne geçebilir ve bu durum işletmenizin hantallaşmasına sebep olabilir.

Mail Onay çözümüyle yetkili kişilere onaya sunulacak bir durum olduğunda ya da onay alınması gerektiğinde onay sürecini SAP sistemine giriş yapmaya gerek kalmadan gerçekleştirebilirsiniz.

Pratik Onay Süreci

Onay ve ret işlemlerinin e-posta üzerinden yürümesini sağlar.

Kolaylık

Sisteme ve mekana bağlı kalmadan işlem yapma kolaylığı sunar.

Hız

İş süreçlerinin hızlı ilerlemesini sağlar.